ลงทุนหุ้นทั่วโลกง่าย ๆ ไปกับ INDEX Fund มากที่สุด 29 กองทุน ที่เดียวที่ SCBAM สะดวกลงทุนง่าย
nature
รวม
กองทุน Index Fund ไว้มากที่สุด 29 กองทุน
ครบ
ทุกจุดหมาย รวมตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลกกว่า 10 ตลาด พร้อมธีมเมกะเทรนด์มาแรง
จบ
ที่เดียวที่ SCBAM สะดวก ลงทุนง่าย
  1. รวม กองทุน Index Fund ไว้มากที่สุด 29 กองทุน
  2. ครบ ทุกจุดหมาย รวมตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลกกว่า 10 ตลาด
    พร้อมธีมเมกะเทรนด์มาแรง
  3. จบ ที่เดียวที่ SCBAM สะดวก ลงทุนง่าย

ทำไม..ต้องกองทุนรวมดัชนี
(Index Fund)

ลงทุนง่าย ไม่ซับซ้อน

สามารถจับจังหวะลงทุนเองได้ง่าย โดยทิศทางราคา และผลตอบแทนจะล้อไปตามดัชนีอ้างอิงของกองทุนนั้น

ไร้กังวลเรื่องภาษีหุ้นนอก

ลงทุนผ่านกองทุนรวม ไม่ต้องนำกำไรจากการลงทุนไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าธรรมเนียมต่ำ

เป็นกองทุนประเภท Passive Fund มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทน ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark) มากที่สุด จึงไม่ต้องมีผู้จัดการกองทุน มาคัดเลือกหุ้น หรือพยายามสร้างผลตอบแทนให้ได้สูงๆ จึงทำให้มีค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่า Active Fund

มีเพียง 1 บาทก็ลงทุนได้

เริ่มต้นลงทุนใน Index Fund ของ SCBAM ได้ง่าย ๆ ด้วยมูลค่าลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท

เลือกจุดหมาย ให้คุณออกไปเก็บโอกาสครบทุกตลาดทั่วโลก


ตลาดโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นยุโรป

ตลาดหุ้นเอเชีย

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นจีน

ตลาดหุ้นอินเดีย

ตลาดหุ้นเกาหลี

ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย

ตลาดหุ้นไทย

ธีมเมกะเทรนด์มาแรง

ตลาดน้ำมัน/ทองคำ

A = สะสมมูลค่า / E = ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุน e-class และ SSF e-class เฉพาะช่องทาง SCBAM Fund Click เท่านั้น

ทำความรู้จัก..ชนิดหน่วยลงทุน (share class)
มีอะไรบ้าง ? แตกต่างกันอย่างไร?

กองทุนอาจมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามลักษณะพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน โดยทุก share class ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนเดียวกัน และมีสัดส่วนในการลงทุนในตราสารที่เท่ากัน

SCBAM มีให้เลือกหลายชนิดหน่วยลงทุน
กองทุนปกติ กองทุน e-class กองทุน SSF กองทุน SSF e-class
ชนิดหน่วยลงทุน
(Share Class)
A
Accumulation
D
Dividend
E
E-channel
SSF
Super Savings Fund
SSFA
Super Savings Fund Accumulation
SSF e-class
(SSFE)

Super Savings Fund E-channel
ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย จ่าย ไม่จ่าย จ่าย ไม่จ่าย จ่าย
จุดเด่น โอกาสสร้างผลตอบแทนทบต้นให้งอกเงยได้อย่างเต็มที่ โอกาสรับเงินปันผล เป็นรายได้ระหว่างทางจากการลงทุน ฟรีค่าธรรมเนียมซื้อ และจัดการ

กองทุนพิเศษเฉพาะ SCBAM Fund Click เท่านั้น

ลงทุนสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อผู้ลงทุน นับรวม SSF e-class ที่ลงทุนได้สูงสุด 2 แสนบาท/ผู้ลงทุน
โอกาสรับเงินปันผล เป็นรายได้ระหว่างทางจากการลงทุน โอกาสสร้างผลตอบแทนทบต้นให้งอกเงยได้อย่างเต็มที่ ฟรีค่าธรรมเนียมทั้งซื้อ-ขาย-จัดการ

กองทุนพิเศษเฉพาะ SCBAM Fund Click เท่านั้น

*ลงทุนสูงสุด 200,000 บาท ต่อผู้ลงทุน และเมื่อรวมทุกกองทุน e-class และ SSF e-class ไม่เกิน 1 ล้านบาท
คำเตือน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ รับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Client Relations โทร. 02 777 7777 www.scbam.com
เปิดบัญชีกองทุน