บลจ. ไทยพาณิชย์ สานต่อโครงการ “จากพี่สู่น้อง” ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู

31 ตุลาคม 2566

       บลจ. ไทยพาณิชย์ (บลจ.) นำโดยนางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล Executive Director, ผู้บริหารกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ 3 จากขวา) และ นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director, ผู้บริหารกลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเป็นผู้แทนของ บลจ. ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ผอ. ธัญญลักษณ์ ศิริสุทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมตัวแทนคณาจารย์ เป็นผู้รับมอบเมื่อเร็วๆนี้

       นางสาวคุณากร กล่าวว่า “การศึกษาในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น แต่ภาพรวมด้านการศึกษาของเด็กไทยยังมีความน่ากังวล โดยเฉพาะกับโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาศักยภาพให้เด็กไทย แต่ยังขาดแรงสนับสนุนด้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมองว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับสังคมยุคดิจิทัลนี้ บริษัทฯ จึงส่งมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Notebook) จำนวน 31 เครื่อง เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มระดับการจัดการและกระบวนการเรียนรู้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถแก่นักเรียนได้ต่อไปในอนาคต”