บลจ.ไทยพาณิชย์ ปลื้มรับ 2 รางวัลในระดับสากลจาก Alpha Southeast Asia (HK)

1 กันยายน 2564

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากลโดยรับรางวัลจาก Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลด้านการลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชีย พร้อมกัน 2 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัล Best Asset Manager (Equity Funds)
  2. รางวัล Best Risk-adjusted Returns (ESG Principle Investment only)

 

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

 

         นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นรางวัลใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้รับจาก Alpha Southeast Asia จากที่ได้รับต่อเนื่องติดกันหลายปี ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยมในหลากหลายสินทรัพย์ โดยเรามุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก รวมถึงการที่จะเสาะแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ สร้างผลตอบแทนที่ดี มีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้า พร้อมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเสริมความสามารถและประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทน และสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

         นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทจัดการอันดับ 1 ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า หรือ The Most Advanced Technology & Trusted Partner AMC

         ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน