กองทุน 5 ดาว โดย บลจ.ไทยพาณิชย์


กองทุน 5 ดาว
จาก บลจ.ไทยพาณิชย์
ซึ่งจัดอันดับโดย Morningstar

Morningstar คืออะไร ? ผมเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงเคยได้ยินและรู้จักกับ Morningstar กันมาบ้างแล้ว ถ้าหากท่านที่ยังสงสัยว่า Morningstar คืออะไร ผมจะพาไปทำความรู้จักกันครับ Morningstar เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านข้อมูล และการวิเคราะห์เกี่ยวกับกองทุนรวม และการจัดอันดับกองทุน (Morningstar Rating) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


Performance

เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 36 เดือน หรือ 3 ปี

Ranking

การจัดอันดับจะเปรียบเทียบกองทุนประเภทเดียวกัน เช่น กลุ่มกองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดกลาง หุ้นขนาดเล็ก หุ้นยูเอส และหุ้นยุโรป เป็นต้น

MRAR

วิธีการจัดอันดับจะใช้วิธีแบบเดียวกันทั่วโลก โดยคำนวณจาก Morningstar Risk Adjusted Return (MRAR) หลังจากนั้นนำผลที่ได้ออกมาจัดอันดับต่อไป
กองทุน 5 ดาว
โดย บลจ.ไทยพาณิชย์

เราได้รวบรวมและคัดสรรกองทุน 5 ดาว ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เพื่อแต่งแต้มสีสันในพอร์ตการลงทุน และโอกาสสร้างความมั่งคั่งกับผลตอบแทนที่เหนือกว่า

Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Bond, ณ 31 ต.ค. 61

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์
(ชนิดสะสมมูลค่า)

ความเสี่ยงระดับ : 5

➊ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ คือ PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT (INSTITUTIONAL SHARE CLASS) ใน Class ที่ลงทุนด้วยสกุลเงิน USD

➋ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

➌ ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap, ณ 31 ต.ค. 61

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ความเสี่ยงระดับ : 6

➊ ลงทุนในหุ้นไทยที่มีแนวโน้มเติบโต ปัจจัยพื้นฐานดี

➋ เลือกลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30 ตัว ที่คาดว่าจะทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้สูงสุด

➌ ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Equity, ณ 31 ต.ค. 61

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอล อิควิตี้
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ความเสี่ยงระดับ : 6

➊ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน Veritas Global Focus (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “C share class” ใน class ที่ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD)

➋ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

➌ ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Japan Equity, ณ 31 ต.ค. 61

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นญี่ปุ่น

ความเสี่ยงระดับ : 6

➊ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management Co.,Ltd.

➋ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

➌ ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท

ชนิดหน่วยลงทุนที่เปิดเสนอขาย
- ชนิดสะสมมูลค่า SCBNK225
- ชนิดจ่ายเงินปันผล SCBNK225D (ไม่เกินปีละ12 ครั้ง)

SCBNK225 SCBNK225D

กองทุนติดดาวอื่นๆ

ถ้าหากกองทุน 5 ดาวยังไม่จุใจ เรายังมีกองทุนติดดาวอื่นๆ
ให้เลือกสรรตามวัตถุประสงค์การลงทุนของท่าน


กองทุนติดดาวอื่นๆ

ขั้นตอนการซื้อกองทุน

บน SCB EASY APPLICATION